Risiko og Sikkerhet hos Teknologihuset 12. mars - opptak del 1

Streamingopptaket fra Risiko og Sikkerhet er på grunn av filstørrelsen delt opp i to deler. Denne første delen tar for seg de to første innlederne:
- Torben Hviid Nielsen, professor i sosiologi ved UiO presenterer Ulrich Becks tanker om Risikosamfunnet.
- Helene F. Widerberg, koordinator i Utenriksdepartementet, presenterer det pågående arbeidet med ny stortingsmelding om Globale sikkerhetsutfordringer.

Del 2 av arrangementet vil bli lastet opp tirsdag 24. mars (fordi Vimeo har begrensninger for hvor mye det kan lastes opp per uke uten å måtte betale).

Risiko og Sikkerhet på Teknologihuset 16. mars 2015 – del en av konferansen from Girl Geek Dinner Oslo on Vimeo.

Vist 708 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder