Viser arkivet for mars, 2015

Risiko og Sikkerhet hos Teknologihuset 12. mars - opptak del 2

Del to av opptaket fra konferansen tar for seg de siste tre innlederne:
- Kristine Brunmark snakker om samfunnssikkerhet, terrortrusler og risikosamfunnet fra en journalists perspektiv.
- Tone Hoddø Bakås, seniorrådgiver i Norsk senter for Informasjonssikring (Norsis), diskuterer sikkerhetsproblematikk i organisasjoner og bedrifter.
- Forfatter Øyvind Vågnes lese høyt fra boka si Sone Z.

Risiko og Sikkerhet på Teknologihuset 16. mars 2015 – del to av konferansen from Girl Geek Dinner Oslo on Vimeo.

Risiko og Sikkerhet hos Teknologihuset 12. mars - opptak del 1

Streamingopptaket fra Risiko og Sikkerhet er på grunn av filstørrelsen delt opp i to deler. Denne første delen tar for seg de to første innlederne:
- Torben Hviid Nielsen, professor i sosiologi ved UiO presenterer Ulrich Becks tanker om Risikosamfunnet.
- Helene F. Widerberg, koordinator i Utenriksdepartementet, presenterer det pågående arbeidet med ny stortingsmelding om Globale sikkerhetsutfordringer.

Del 2 av arrangementet vil bli lastet opp tirsdag 24. mars (fordi Vimeo har begrensninger for hvor mye det kan lastes opp per uke uten å måtte betale).

Risiko og Sikkerhet på Teknologihuset 16. mars 2015 – del en av konferansen from Girl Geek Dinner Oslo on Vimeo.