Viser arkivet for stikkord litteratur

Forske på digital litteratur?

Snublet over denne, og tenkte at her er det vel noen girl geeks som bør kjenne sin besøkelsestid!

“Kulturrådet ønsker å engasjere en forsker til å gjennomføre et kunnskapsprosjekt om den digitale utviklingen på litteraturområdet. Sammenlignet med musikkområdet har litteraturen lenge framstått som uberørt av nye digitale omgivelser. Det er imidlertid tegn på endring, og etablerte praksiser for både skriving, produksjon, lagring, distribusjon og lesing blir utfordret.
Temaet er mangfoldig og Kulturrådet ønsker i denne omgang en forstudie som gir oversikt og utformer problemstillinger på området.
Forstudien skal gå bredt ut med mål om (a) samle og vurdere eksisterende kunnskap, (b) gi en oversikt over utviklingen innen digital produksjon og formidling av litteratur i Norge, © formulere relevante problemstillinger for et større forskningsarbeid som iverksettes senere.”

Les søknadsteksten