Viser arkivet for stikkord valg

Girl geek med hjerte for fri programvare, systemsikkerhet og demokrati?

Vi i Kommunal- og Regionaldepartementet søker nå 4-5 systemutviklerne som skal jobbe med det nye valgadministrative systemet.

Du vil sammen med dyktige kollegaer få ansvar for at dette systemet fungerer. Systemet er basert på en rekke åpen kildekode-komponenter, og du vil få mulighet til å bruke mye av din tid på å videreutvikle og forbedre disse. Faglig utvikling, for eksempel innenfor systemsikkerhet og nye teknologier, er viktig for deg og for oss.

Les hele stillingsannonsen her